Esra - Consultancy
Over

(E)cohousing zegt het al: eco & cohousing, oftewel, duurzaam sámen wonen.
Door samen je woonomgeving vorm te geven en daarna in verbinding met elkaar en de wereld om je heen te leven.
Daar ga ik voor!

Van oorsprong ben ik opgeleid als milieutechnoloog (PhD). Diep doordrongen van de grootse effecten die het menselijke handelen hebben op de wereld. Hier wil ik “iets” voor doen. Tijdens mijn studie leerde ik dat technologie inzetten één van de antwoorden kan zijn. Na mijn promotietraject heb ik gewerkt bij de Nederlandse wetenschapsfinancier (NWO). In deze baan heb ik mij ingezet om samenwerking tussen praktijk en de wetenschappelijke wereld te begeleiden.


Mede door een parallel studietraject om meer inzicht op de te doen ten aanzien van sociale dynamiek van mensen en andere dieren, heb ik een ander perspectief gekregen op de huidige maatschappij. Geleidelijk ben ik dan ook tot inzicht gekomen dat alleen technologie niet de oplossing is, maar sociale veranderingen wél.


Om daar de daad bij het woord te voegen, heb ik, samen met mijn man, in 2015 de beslissing genomen om aan te sluiten bij het CPO project Arneco, in Arnhem.  Daar is een oude boerderij met 3 grote schuren op een terrein van ruim een hectare omgetoverd tot duurzame woongemeenschap. Er zijn in totaal 15 appartementen gerealiseerd, en in één daarvan - rechts van de boom op de foto hieronder - woon ik. Tijdens de ontwikkeling van het project heb ik mij intensief ingezet als bestuurder. In 2019 zijn de woningen van het project opgeleverd.


Deze nieuwe vorm van samenleven is voor mij een antwoord voor de uitdagingen van deze veranderende wereld. Om die projectervaring in te kunnen zetten, richtte ik in 2021 ESRA (e)cohousing consultancy op om andere samen‑wooninitiatieven te begeleiden en hun project te helpen verwezenlijken.

Duurzaam samen leven – bewust niet aan elkaar geschreven om de nadruk te leggen op de afzonderlijke woorden:


  • Duurzaamheid in de betekenis van de technische aspecten: energie, (afval)water, nutriënten, grondstoffen. Hierbij hoort ook een verandering van de consumptie mentaliteit bij.
  • Sámen leven op zo’n manier dat iedereen zich in de dynamiek van een woongemeenschap thuis kán voelen.


Met de opgedane kennis en studies van sociale dynamiek en de praktijk van het leven in een woongemeenschap, zie ik dat samenleven in de praktijk lastiger is dan het lijkt. Logisch, dit leren we niet in onze huidige maatschappij. Samen jezelf zijn ook niet. Daarom maak ik in mijn werk hier specifiek ruimte en aandacht voor om dit aspect te waarborgen en te verankeren, in alle fases van het project – ook na oplevering dus.


Daarnaast blijf ik studeren en kennis integreren over sociale dynamiek (socio-cognitieve model) en modellen om groepsprocessen te ondersteunen (o.a. sociocratie, deep democracy, holacracy, verbindende communicatie).

Ik werk het liefst met klein schalige(re) projecten. Ik vind het belangrijk om gemeenschappen te “bouwen” waar de sociale cultuur een integraal onderdeel is van het project. Dat men niet alleen een fijne woning en een goede buur zijn nastreeft, maar zich ook wil committeren om samen als collectief te investeren in hóe je dat nou precies doet, samen leven, zodat iedereen zichzelf kan zijn.

Begeleiding gebaseerd op ervaringsdeskundigheid, gepassioneerd over

duurzaamheid en de dynamiek die samen leven met zich mee brengt