Esra - Consultancy
Workshop Essentials

Workshop

ESSENTIALS COLLECTIEF WOONPROJECT OPZETTEN


-- geen nieuwe data, maar op aanvraag kan deze workshop op maat georganiseerd worden --

Duurzaam samen (gaan) wonen. Je eigen woonomgeving met je toekomstige buren in collectief ontwikkelen. Samen invulling geven aan gedeelde waarden en idealen, iets wat in je eentje onmogelijk zou zijn. Dit is een wens die velen tegenwoordig hebben. Maar hoe breng je dit van een leuk idee, naar een gerealiseerd collectief woonproject?


Hoewel elk gezamenlijk woonproject maatwerk is, is er een financieel-juridische systematiek hoe je het goed met elkaar regelt. In deze workshop laat ik je kennismaken met deze systematiek. Ook zal ik je meenemen langs de eerste stappen die je als groep met elkaar zet. Denk hierbij aan de gedeelde projectvisie formuleren, de projectbegroting opstellen, een collectieve rechtspersoon worden, het fundament leggen voor de interne organisatie, en passende leden werven.


Deze informatie-intensieve workshop Essentials Collectief woonproject opzetten helpt op deze manier startende colleciteve  woonprojecten om een vliegende start te maken. Je krijgt deze workshop inzicht in de essentiële onderdelen die bij het opzetten van een collectief woonproject komen kijken:

 • Missie en visie;
 • Inclusieve besluitvorming;
 • Financiële haalbaarheid en juridische afspraken;
 • Stappenplan haalbaarheidsfase.


Voor wie? Voor initiatiefnemers van collectieve woonprojecten.

 

Locatie: in overleg, op eigen locatie of op mijn eigen CPO-project Arneco in Arnhem.


Investering: op aanvraag

 

Inhoud van de workshop

 • Kort overzicht van wat een CPO-project nou eigenlijk is. CPO staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Deze dag focust zich op CPO-vormen waarbij de groep koopwoningen voor zichzelf ontwikkelt. Met deze introductie wordt een kader neergezet voor de rest van de dag.
 • Missie/visie

Wat is de kern van jouw/jullie project? Welke droom wil je neerzetten? Hoe beschrijf je dit? Wat zijn de pijlers van het project?

 • Inclusieve besluitvorming
  Over de noodzaak om op een fijne wijze samen besluiten te nemen. Korte introductie van de essentie van besluitvorming gebaseerd op consent en verbindende communicatie (BeterBesluit methode).
 • Financiële haalbaarheid

Overzicht van hoe je vanaf het begin af aan de financiële levensvatbaarheid van je project toetst en hoe je samen een stevig gedeeld fundament bouwt voor het ontwikkelen van het project.

 • Overzicht eerste processtappen

Welke stappen neem je in welke volgorde voor deze eerste fase van het project? Een helder overzicht van wat je nu doet en wat later komt schept rust in het proces samen. 


Nazorg

Na de workshop ontvang je per e-mail een set documenten als naslag- en informatiepakket.


Vragen of een workshop plannen? Neem contact op via info@ESRAconsultancy.nl. Voor meer informatie over wie ik ben en mijn achtergrond, klik hier.